Szkolenie Wczesna interwencja Elementy diagnozy i terapii @ Centrum Terapii Logop, Gdansk [od 14 do 15 kwietnia]

Szkolenie Wczesna interwencja Elementy diagnozy i terapii


105
14 - 15
kwietnia
09:00 - 08:00

 Strona wydarzenia
Centrum Terapii Logop
ulica Raciborskiego 1A2 Morena, 80-215 Gdańsk
PROGRAM SZKOLENIA*
(*Program szkolenia jest własnością Anety Giczewskiej i Renaty Ulman – Bogusławskiej. Zakaz kopiowania, przedrukowywania)

„WCZESNA INTERWENCJA. ELEMENTY DIAGNOZY I TERAPII DZIECKA W WIEKU 0. – 12. MIESIĘCY Z ZABURZONYM ROZWOJEM PSYCHORUCHOWYM”.

Aneta Giczewska – fizjoterapeuta, terapeuta NDT — Bobath, pedagog specjalny, doradca noszenia ClauWi;

Renata Ulman – Bogusławska – psycholog dziecięcy, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka, terapeuta karmienia, Certyfikowany Instruktor masażu Shantali dla niemowląt; współzałożyciel Szkoły Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka”.

CENA 450 zł

Potrzebne – wygodny strój do ćwiczeń, obuwie na zmianę, lalka do ćwiczeń
Ilość – 16 godzin dydaktycznych/ szkolenie dwudniowe (sobota 9:00 – 17:00, niedziela 8:00 – 13:00)

BLOK I. „Wczesna diagnostyka rozwoju psychoruchowego. Elementy pielęgnacji, stymulacji oraz terapii”

1) Prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka od 0. -12. miesiąca.
2) Uwarunkowania rozwoju dziecka.
→ prawa rządzące rozwojem;
→ mechanizm antygrawitacyjny;
→ rozwój orientacji w linii środkowej ciała;
→ rozwój integracji napięcia mięśniowego;
→ rozwój kontroli punktów kluczowych ciała.
3) Niepokojące objawy rozwoju dziecka.
4) Stymulacja rozwoju oraz organizacja najbliższego otoczenia dziecka zgodnie z potrzebami rozwojowymi:
→ aranżacja pokoju;
→ dobór zabawek;
→ propozycje zabaw stymulujących rozwój (część praktyczna).
5) Zasady pielęgnacji dziecka w pierwszych miesiącach życia:
→ instruktarz pielęgnacyjny (część praktyczna);
→ wskazówki dla rodziców.
6) Elementy terapii dziecka ryzyka (część praktyczna):
→ hamowanie aktywności tonicznej;
→ normalizacja napięcia mięśniowego;
→ stymulacja aktywności w prawidłowych wzorcach postawy i lokomocji.
7) Zasady pielęgnacji, pozycje ułożeniowe oraz sposoby rehabilitacji dzieci urodzonych przedwcześnie (część praktyczna):
→ zabezpieczenie prawidłowej postawy (gniazdka);
→ stymulacja rozwoju emocjonalnego (kangurowanie).
8) Dotyk — noszenie, masowanie, kołysanie:
→ wpływ dotyku na rozwój psychoruchowy dziecka;
→ zasady noszenia dzieci w chustach wg szkoły noszenia ClauWi.
9) Podstawowe założenia usprawniania neurorozwojowego według B. i K. Bobath.

BLOK II. „Elementy pediatrii i neonatologii”

1) Model wczesnej interwencji. Podejście interdyscyplinarne.
2) Prenatalne uwarunkowania rozwoju dziecka. Rozwój płodowy i jego wpływ na dalszy rozwój dziecka.
3) Czynniki zakłócające przebieg rozwoju w okresie płodowym:
→ zakażenia noworodka (zespół TORCH i inne);
→ infekcje – zakażenia nieswoiste;
→ czynniki ryzyka nieprawidłowego rozwoju dziecka.
4) Uwarunkowania rozwoju dziecka.
5) Wpływ porodu na dalszy rozwój dziecka. Poród naturalny a cięcie cesarskie.
6) Noworodek – ocena kliniczna po urodzeniu. Skala Apgar. Skala Dubowitza. Skala Ballarda. Skala Amiel – Tison.
7) Noworodek z niską masą urodzeniową ciała a wcześniak. Cechy kliniczne. Czynniki ryzyka. Konsekwencje dla dalszego rozwoju.
8) Żółtaczka fizjologiczna noworodka. Żółtaczka patologiczna. Żółtaczka jąder podkorowych. Hiperbilirubinemia.
9) Niedotlenienie okołoporodowe (system Cool – Cap).
BLOK III. „Elementy diagnozy małego dziecka”

10) Obserwacja małego dziecka – wielowymiarowość.
11) Kryteria/ aspekty obserwacji dziecka w 1. roku życia (ruch, zabawa, karmienie, komunikacja, interakcja).
12) Dziecko z grupy wysokiego ryzyka – obserwacja.

BLOK IV. „Wczesna interwencja logopedyczna”

13) Zdolności oralno – motoryczne małego dziecka. Etapy rozwoju w 0.-12. m.ż.

14) Medycyna w logopedii – logopeda na oddziale noworodkowym (patologia noworodka, neonatologia).

15) Profilaktyka logopedyczna noworodków i niemowląt – podstawy warunkujące rozwój najwcześniejszych funkcji aparatu artykulacyjnego, tj. pokarmowych;

16) Odruchowe reakcje oralne (norma i patologia). Proces rozwoju odruchów istotnych dla rozwoju mowy – kalendarz neurologiczny.
17) Wpływ sposobu karmienia na rozwój mowy dziecka w 1. roku życia:
→ karmienie piersią a karmienie butelką;
→ rodzaje ssania — wiek dziecka;
→ podstawowa forma profilaktyki logopedycznej.
18) Kalendarz funkcji pokarmowych — wprowadzanie pokarmów stałych (łyżeczka, kubeczek, słomka, konsystencja). Gryzienie, żucie — elementy.
19) Pozycjonowanie małego dziecka – kryteria ważności dla terapeuty. „Bird feeding”.
20) Czynniki ograniczające warunki oralno — motoryczne – skrócone wędzidełko podjęzykowe. Materiał filmowy.
21) Rozwój mowy i komunikacji w pierwszych 12. miesiącach życia. Formy aktywności prelingwalnej. Stymulacja orofacjalna. Monitoring.

BLOK V. „Wczesna interwencja terapeutyczna — elementy”

22) Wczesna interwencja terapeutyczna
→ uwarunkowania wczesnej terapii (aspekty terapii, rokowanie);
→ wieloaspektowość terapii dziecka do 1 r.ż.;
→ propozycje; strategie terapeutyczne.

Prezentacja zdjęć, materiałów filmowych; analiza.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Centrum Terapii Logop:

Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym
Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym
Centrum Terapii Logop
Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym
Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym
Centrum Terapii Logop
Małe dziecko z perspektywy integracji sensomotorycznej
Małe dziecko z perspektywy integracji sensomotorycznej
Centrum Terapii Logop
Małe dziecko z perspektywy integracji sensorycznej
Małe dziecko z perspektywy integracji sensorycznej
Centrum Terapii Logop
Badanie logopedyczne dzieci w wieku 2-8 lat.
Badanie logopedyczne dzieci w wieku 2-8 lat.
Centrum Terapii Logop

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

Wypiję dwie butelki wódki i zamienię się w niedźwiedzia
Wypiję dwie butelki wódki i zamienię się w niedźwiedzia
Gorzko Gorzko Sopot
Uratuję tonącą niewiastę niczym David Hasselhoff
Uratuję tonącą niewiastę niczym David Hasselhoff
Gorzko Gorzko Sopot
Warsztaty z szukania dziury w całym
Warsztaty z szukania dziury w całym
Gorzko Gorzko Sopot
Jak napisać testament?
Jak napisać testament?
Dominikańska Szkoła Wiary w Gdańsku
Ona temu winna, ona temu winna, pocałować go powinna!
Ona temu winna, ona temu winna, pocałować go powinna!
Gorzko Gorzko Sopot
Od wódki rozum krótki
Od wódki rozum krótki
Gorzko Gorzko
Ach, co to będzie za ślub!
Ach, co to będzie za ślub!
Gorzko Gorzko Sopot
Czuj się! Jak milion dolarów
Czuj się! Jak milion dolarów
Gdansk, Poland
Wypiję litr Jagera i odlecę na Marsa
Wypiję litr Jagera i odlecę na Marsa
Gorzko Gorzko Sopot