XI Zawody w Kulturystyce i Fitness Sopot 2018 @ Sopot, Poland, Gdańsk [od 14 do 15 lipca]

XI Zawody w Kulturystyce i Fitness Sopot 2018


3078
14 - 15
lipca
16:00 - 20:00

 Strona wydarzenia
Sopot, Poland
Gdańsk
Regulamin
XI Zawody w Kulturystyce i Fitness
Sopot 2018r.

1. Cel zawodów
• prezentacja polskiej czołówki kulturystycznej mieszkańcom Sopotu
• popularyzacja kulturystyki i fitness

2. Organizatorzy
• Sopockie Stowarzyszenie Kulturystyki i Rekreacji
• Urząd Miasta Sopot

3. Współorganizatorzy
• Kąpielisko Morskie Sopot, MOSiR

4.Zgłoszenia
Zgłoszenia imienne uczestników będą przyjmowane od 1 kwietnia 2018r. i będą trwały do dnia 30 czerwca 2018 r. w prywatnej wiadomości na:
https://facebook.com/livestrongmh/?fref=nf
Zgłoszenie uważa się za przyjęte, od momentu odpowiedzi zwrotnej od organizatora «Potwierdzam zgłoszenie». Zgłoszenia będą przyjmowane do 30.06.2018 do godziny 24.00.
W zgłoszeniu każdy uczestnik musi podać:
• imię i nazwisko
• dokładną datę urodzenia
• miejscowość zamieszkania
• dokładną kategorię w jakiej uczestnik chce wziąć udział ( można brać udział tylko w jednej kategorii)
• adres e-mail

5. Weryfikacja zawodów:
• 13 lipca 2018r. w godz. 15.00 – 17:30, Muszla koncertowa na Sopockim Skwerze Kuracyjny, Molo w Sopocie

6. Termin i miejsce zawodów:
• 14 lipca 2018r. godz. 11:00 oraz 15 lipca godz. 11:00, Muszla koncertowa na Sopockim Skwerze Kuracyjny, Molo w Sopocie

7. Kategorie
Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach:
• Fitness sylwetkowe kobiet — open
• Fitness Bikini kobiet 163cm
• Fitness Bikini kobiet 169cm
• Fitness Bikini kobiet +169cm
• Plażowa sylwetka mężczyzn 178cm
• Plażowa sylwetka mężczyzn 182cm
• Plażowa sylwetka mężczyzn +182cm
• Plażowa sylwetka mężczyzn (Atletyczna) — open
• Kult. klasyczna mężczyzn 180cm
• Kult. klasyczna mężczyzn + 180cm
• Kult. juniorów do 75kg (do 23 lat rocznikowo)
• Kult. juniorów + 75kg (do 23 lat rocznikowo)
• Kult. mężczyzn do 70kg
• Kult. mężczyzn do 80kg
• Kult. mężczyzn do 90kg
• Kultur. mężczyzn do 100kg
• Kultur. Mężczyzn + 100kg
• Kulturystyka seniorów starszych — open (39 lat rocznikowo i starsi)

8. Warunki uczestnictwa w zawodach:
1. W zawodach mogą uczestniczyć, osoby które w dniu weryfikacji i zawodów będą prezentowały nienaganną formę startową oraz «zadbają o estetykę swojego ciała*.»
2. Wszyscy biorący udział w zawodach zobowiązani są do wpłaty wpisowego w wysokości 150zł od uczestnika
na niżej podane konto do 30 czerwca 2018r.

PKO S.A. PL 29 1440 1387 0000 0000 0721 4968

Sopockie Stowarzyszenie Kulturystyki i Rekreacji (SSKiR)

TYTUŁEM:
„Wpisowe – imię, nazwisko – data urodzenia – wybrana kategoria”

3. Przy weryfikacji wymagany jest dokument tożsamości, wydrukowany dowód wpłaty wpisowego, płyta CD z utworem do układu dowolnego (tylko w kategoriach kulturystycznych) oraz zaświadczenie lekarskie.
4. W przypadku zgłoszenia się uczestnika po terminie wyznaczonym w pkt.4, zgłoszenie nie zostanie przyjęte, gdyż listy zgłoszeniowe zostaną zamknięte. Uczestnik, który nie dotrzyma terminu zgłoszenia będzie mógł zgłosić się do udziału w zawodach dopiero bezpośrednio w dniu weryfikacji (pkt.5). Dokonanie zgłoszenia w dniu weryfikacji będzie obciążone dodatkową opłatą w wysokości 100zł. W tej sytuacji wpłat wpisowego z uwzględnieniem dodatkowej opłaty należy dokonać bezpośrednio podczas weryfikacji.
5. W przypadku zawodników, którzy zgłosili się w terminie wyznaczonym w pkt.4, ale nie dokonali wpłaty wpisowego na wyżej podane konto do 30 czerwca 2018 roku, wpisowe zostanie obciążone dodatkową opłatą w wysokości 100zł. W tej sytuacji wpłat wpisowego z uwzględnieniem dodatkowej opłaty należy dokonać bezpośrednio podczas weryfikacji.
6. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
• negatywnej weryfikacji,
• rezygnacji uczestnika po dokonaniu wpłaty wpisowego,
• rezygnacji uczestnika ze startu po weryfikacji,
• spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.
7. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które w 2018r. kończą 15 lat i starsze.
8. Uczestnicy, którzy nie mają ukończonego 18 roku życia, muszą mieć ze sobą pisemne oświadczenie od rodziców lub prawnych opiekunów, w którym wyrażają oni zgodę na start niepełnoletniego uczestnika w zawodach oraz biorą za niego pełną odpowiedzialność. Jeśli uczestnik nie będzie miał takiej zgody, nie będzie mógł wziąć udziału w zawodach.
9. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków przez uczestnika zawodów, uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału.
9. Komisja sędziowska
• Komisję sędziowską do prowadzenia zawodów wyznaczy zarząd SSKiR.

10. Odprawa sędziowska
• Bezpośrednio po weryfikacji

11. Nagrody
• W każdej kategorii:
za miejsca I-III — puchary
I-VI — dyplomy
• Organizatorzy przygotowali dodatkowe nagrody dla najlepszych uczestników w poszczególnych kategoriach

12. Planowany program zawodów
• Ostateczny program zawodów będzie podany dzień po zakończeniu weryfikacji!

Wstępny program zawodów

Sobota 14 lipca godz. 11.00

I BLOK
Plażowa sylwetka mężczyzn 178 — eliminacje
Plażowa sylwetka mężczyzn 182 — eliminacje
Plażowa sylwetka mężczyzn +182 — eliminacje
Fitness sylwetkowe kobiet — eliminacje
Plażowa sylwetka mężczyzn 178 — półfinały I runda (zwroty, porównania) Plażowa sylwetka mężczyzn 182 — półfinały I runda (zwroty, porównania) Plażowa sylwetka mężczyzn +182 — półfinały I runda (zwroty, porównania) Fitness sylwetkowe kobiet — półfinały I runda (ocena sylwetki w stroju bikini) Plażowa sylwetka mężczyzn 178 — finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie) Plażowa sylwetka mężczyzn 182 — finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie) Plażowa sylwetka mężczyzn +182 — finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie) Fitness sylwetkowe kobiet — finały II runda (T-walking, ocena sylwetki)
I BLOK DEKORACJI

Plażowa sylwetka OPEN

II BLOK
Kulturystyka juniorów do75kg — eliminacje
Kulturystyka juniorów + 75kg — eliminacje
Kulturystyka seniorów starszych — eliminacje
Kulturystyka juniorów do75kg — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka juniorów + 75kg — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka seniorów starszych — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka juniorów do75kg — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka juniorów + 75kg — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka seniorów starszych — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

II BLOK DEKORACJI

Kulturystyka juniorów OPEN

Niedziela 15 lipca godz. 11.00

III BLOK
Fitness Bikini kobiet 163 — eliminacje
Fitness Bikini kobiet 169 — eliminacje
Fitness Bikini kobiet +169 — eliminacje
Fitness Bikini kobiet 163 — półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Fitness Bikini kobiet 169 — półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini) Fitness Bikini kobiet +169 — półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini) Fitness Bikini kobiet 163 — finały II runda (T-walking + ocena sylwetki)
Fitness Bikini kobiet 169 — finały II runda (T-walking + ocena sylwetki)
Fitness Bikini kobiet +169 — finały II runda (T-walking + ocena sylwetki)

III BLOK DEKORACJI

Fitness bikini OPEN

Wręczenie nagród dla sponsorów imprezy

IV BLOK
Kulturystyka klasyczna 180 — eliminacje Kulturystyka klasyczna + 180 — eliminacje Plażowa sylwetka mężczyzn (Atletyczna) — eliminacje
Kulturystyka klasyczna 180 — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania) Kulturystyka klasyczna +180 — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania) Plażowa sylwetka mężczyzn (Atletyczna) — półfinały I runda (zwroty, porównania) Kulturystyka klasyczna 180 — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka klasyczna +180 — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Plażowa sylwetka mężczyzn (Atletyczna) — finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie)
IV BLOK DEKORACJI

Kulturystyka klasyczna OPEN

V BLOK
Kulturystyka mężczyzn do 70kg — eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 80kg — eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 70kg — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka mężczyzn do 80kg — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka mężczyzn do 70kg — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka mężczyzn do 80kg — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka mężczyzn do 90kg — eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 100kg — eliminacje
Kulturystyka mężczyzn + 100kg — eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 90kg — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka mężczyzn do 100kg — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka mężczyzn + 100kg — półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka mężczyzn do 90kg — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka mężczyzn do 100kg — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka mężczyzn + 100kg — finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

V BOLK DEKORACJI

Kulturystyka OPEN (zwycięscy kategorii do 70kg, do 80kg, do 90kg, do 100kg, +100kg)

13. Media
• Osoby reprezentujące media społecznościowe, portale internetowe, telewizje itp. muszą zgłosić się do organizatora zawodów do dnia 08.07.2018r. w celu uzyskania akredytacji. Liczba akredytacji ograniczona.

14. Postanowienia końcowe
• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i Sędziego Głównego Zawodów.
• Każdy uczestnik może wystartować tylko w jednej kategorii.
• Ubezpieczenie spoczywa bezpośrednio na uczestnikach zawodów.
• Osoba która dokona zgłoszenia, a z niewiadomych przyczyn będzie chciała zrezygnować ze startu może anulować zgłoszenie do 30 czerwca 2018 r. Po upływie terminu wyznaczonego przez organizatora będzie widniała na listach startowych do momentu weryfikacji.
• Jeśli w jakiejś kategorii będzie mniej niż 15 uczestników, nie rozgrywa się eliminacji w tej kategorii, a jedynie półfinały i finały.
• Jeśli w jakiejś kategorii będzie mniej niż 7 uczestników, nie rozgrywa się półfinałów w tej kategorii, a jedynie finały.
• Zakazane jest używanie bronzerów brudzących w kremie.
• Obuwie w kat. fitness sylwetkowym oraz fitness bikini: grubość podeszwy max 1cm, wysokość szpilki
max 12cm.
• Kostiumy w kat. fitness bikini: majteczki zakrywają 1/3 pośladków
• Plażowa sylwetka: luźne spodenki windsurfingowe do kolan. Kolorystka dowolna.
• Kulturystyka: spodenki (majtki) z minimum 1cm szerokości paska na biodrach.
• Podczas zawodów w eliminacjach mogą zostać rozegrane dogrywki o wejście do półfinału, w przypadku uzyskania przez zawodników takiej samej liczby punktów.
• W przypadku remisu punktowego w półfinałach i finałach o zajęciu lokaty decyduje najlepsza ocena cząstkowa po odjęciu skrajnych not.
• Uczestniczki planujące start w konkurencji fitness bikini proszone są o realistyczną ocenę swojego wyglądu i stanu przygotowań. Jeśli rozwój umięśnienia i/lub jego stopień odtłuszczenia są wysokie, uczestniczka powinna wziąć udział w fitness sylwetkowym. Będzie na to zwracana baczna uwaga podczas weryfikacji oraz podczas sędziowania danej kategorii. To samo odnosi się do uczestników w plażowej sylwetce, którzy przy większym umięśnieniu powinni startować w kategorii atletycznej.
• Wszystkie kwestie sporne zostaną rozpatrywane na korzyść organizatora zawodów.

* — Interpretacja wyróżnionej części zdania w pkt. 8 — «zadbają o estetykę swojego ciała» — chodzi tu o dokładną depilację swojego ciała.

Informacje o zawodach:
Henryk i Michał Hryszkiewicz
— tel. 601 612 508, 506 256 006

Przedziały wzrostowo-wagowe do kulturystyki klasycznej:
Kult. klasyczna mężczyzn:
Limity wagi ciała uczestników w zależności od wzrostu:
Kategoria do 180 cm wzrostu:
Wzrost do 168 cm — Maks. waga ciała w kg = (wzrost [cm] – 100) + 0 kg
Wzrost do 171 cm — Maks. waga ciała w kg = (wzrost [cm] – 100) + 2 kg
Wzrost do 175 cm — Maks. waga ciała w kg = (wzrost [cm] – 100) + 4 kg
Wzrost do 180 cm — Maks. waga ciała w kg = (wzrost [cm] – 100) + 6 kg
Kategoria powyżej 180 cm wzrostu:
Dla zawodników ze wzrostem od 180,1 cm do 190 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała w kg = (wzrost [cm] – 100) + 8 kg
Dla zawodników ze wzrostem od 190,1 cm do 198 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała w kg = (wzrost [cm] – 100) + 9 kg
Dla zawodników ze wzrostem powyżej 198 cm obowiązuje następujący limit:
Maks. waga ciała w kg = (wzrost [cm] – 100) + 10 kg
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Sopot, Poland:

Zbiórka dla Schroniska w Sopocie
Zbiórka dla Schroniska w Sopocie
Sopot, Poland

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

Wypiję dwie butelki wódki i zamienię się w niedźwiedzia
Wypiję dwie butelki wódki i zamienię się w niedźwiedzia
Gorzko Gorzko Sopot
Uratuję tonącą niewiastę niczym David Hasselhoff
Uratuję tonącą niewiastę niczym David Hasselhoff
Gorzko Gorzko Sopot
Warsztaty z szukania dziury w całym
Warsztaty z szukania dziury w całym
Gorzko Gorzko Sopot
Jak napisać testament?
Jak napisać testament?
Dominikańska Szkoła Wiary w Gdańsku
Ona temu winna, ona temu winna, pocałować go powinna!
Ona temu winna, ona temu winna, pocałować go powinna!
Gorzko Gorzko Sopot
Od wódki rozum krótki
Od wódki rozum krótki
Gorzko Gorzko
Ach, co to będzie za ślub!
Ach, co to będzie za ślub!
Gorzko Gorzko Sopot
Czuj się! Jak milion dolarów
Czuj się! Jak milion dolarów
Gdansk, Poland
Wypiję litr Jagera i odlecę na Marsa
Wypiję litr Jagera i odlecę na Marsa
Gorzko Gorzko Sopot