Zostań aktorem na Fecie!!! Warsztaty + spektakle z CCOT @ FETA, Gdańsk [od 10 do 15 lipca]

Zostań aktorem na Fecie!!! Warsztaty + spektakle z CCOT


187
10 - 15
lipca
11:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
FETA
Stare Przedmieście i Dolne Miasto, Gdansk, Poland
Zostań aktorem na FECIE!!!

Organizatorzy XXII Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA zapraszają do udziału w wyjątkowych warsztatach teatralnych prowadzonych przez koreański Visual Theater Company CCOT.

Nieodłączną częścią warsztatów będzie dwukrotne wzięcie udziału w spektaklu „Massager” w dniach 14 i 15 lipca 2018 r.

«Massager» to instalacja/performance współtworzona przez lokalnych mieszkańców, obywateli świata. To terapia sztuką, piękną i ulotną. Podnosząca na duchu godzina dla Ciebie — delikatnego jak papier…

https://visualtheater.kr/en/work/masseur/

Poszukujemy 6 pełnoletnich osób, najlepiej przedstawicieli różnych grup wiekowych, środowisk i kultur. Komunikatywna znajomość języka angielskiego mile widziana. Prosimy o zgłoszenia tylko od tych osób, które deklarują uczestnictwo we wszystkich spotkaniach warsztatowych oraz spektaklach.

PROGRAM:
Warsztat 1: 10.07.2018 (11.00 — 17.00 / 5h z przerwą na lunch), miejsce: Stacja Orunia, ul. Dworcowa 9
Warsztat 2: 11.07.2018 (11.00 — 17.00 / 5h z przerwą na lunch), miejsce: Stacja Orunia, ul. Dworcowa 9
Warsztat 3: 12.07.2018 (12.00 — 17.00 / 5h) miejsce: okolice Bastionu Żubr, Stare Przedmieście
Warsztat 4: 13.07.2018 (12.00 — 17.00 / 5h) miejsce: okolice Bastionu Żubr, Stare Przedmieście

SPEKTAKL 1: 14.07.2018, godz. 19.00, miejsce: okolice Bastionu Żubr, Stare Przedmieście
SPEKTAKL 2: 15.07.2018, godz. 17.00, miejsce: okolice Bastionu Żubr, Stare Przedmieście

DODATKOWO poszukujemy 8 osób, które w dniach 12 i 13 lipca wezmą udział w próbach generalnych, wcielając się w rolę publiczności. Zapraszamy!
Zgłoszenia na adres: [email protected] (w temacie: „warsztaty + spektakle CCOT” lub „próby CCOT”).

_______________________________________
Regulamin warsztatów z Visual Theater Company CCOT
w dniach: 10.07.2018, 11.07.2018, 12.07.2018 i 13.07.2018

§ 1
Organizatorem warsztatów odbywających się w dniach 10.07.2018, 11.07.2018 w „Stacja Orunia” Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk oraz 12.07.2018 i 13.07.2018 w okolicach Bastionu Żubr na Starym Przedmieściu (zwanych dalej „Warsztatami”) jest Gdański Archipelag Kultury (zwany dalej „GAK”).

§ 2
Osoby uczestniczące w Warsztatach mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”).
§ 3
Uczestnictwo w Warsztatach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 4
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnik zobowiązuje się do wzięcia udziału we wszystkich czterech warsztatach oraz w dwóch spektaklach w dniach 14 i 15 lipca w ramach XXII edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych Feta w Gdańsku. Uczestnik musi być pełnoletni.

PROGRAM:
Warsztat 1: 10.07.2018 (11.00 — 17.00 / 5h z przerwą na lunch), miejsce: Stacja Orunia, ul. Dworcowa 9
Warsztat 2: 11.07.2018 (11.00 — 17.00 / 5h z przerwą na lunch), miejsce: Stacja Orunia, ul. Dworcowa 9
Warsztat 3: 12.07.2018 (12.00 — 17.00 / 5h) miejsce: okolice Bastionu Żubr, Stare Przedmieście
Warsztat 4: 13.07.2018 (12.00 — 17.00 / 5h) miejsce: okolice Bastionu Żubr, Stare Przedmieście

SPEKTAKL 1: 14.07.2018, godz. 19.00, miejsce: okolice Bastionu Żubr, Stare Przedmieście
SPEKTAKL 2: 15.07.2018, godz. 17.00, miejsce: okolice Bastionu Żubr, Stare Przedmieście

GAK zapewnia 1 ciepły posiłek dziennie dla Uczestnika.

§ 5
GAK nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub inne szkody powstałe w trakcie uczestnictwa w Warsztatach. Uczestnicy Warsztatów uczestniczą w nich na własne ryzyko.

§ 6
Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do poinformowania osób prowadzących Warsztaty o przyczynach mogących mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo lub zdrowie.

§ 7
Uczestnictwo w Warsztatach i spektaklach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez GAK.

§ 8
GAK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do GAK. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga GAK.

§ 9
GAK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Warsztatów.

§ 10
Regulamin jest dostępny w widocznym miejscu na terenie budynku wymienionego w § 1 Regulaminu.

§ 12
Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do przestrzegania pozostałych regulaminów obowiązujących na terenie budynku wymienionego w § 1 pkt.1 Regulaminu, które dostępne są w widocznym miejscu na terenie budynku wymienionego w § 1 Regulaminu.

§ 13
Wszelkie reklamacje, uwagi lub wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w Warsztatach można składać w terminie 7 dni od dnia zaistnienia danej sytuacji, pisemnie na następujący adres korespondencyjny: Gdański Archipelag Kultury ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk lub skan’em na adres e-mail: [email protected] Termin rozpatrzenia pisma w ww. sprawach to 7 dni od dnia ich doręczenia pod ww. adres.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

Uratuję tonącą niewiastę niczym David Hasselhoff
Uratuję tonącą niewiastę niczym David Hasselhoff
Gorzko Gorzko Sopot
Wypiję dwie butelki wódki i zamienię się w niedźwiedzia
Wypiję dwie butelki wódki i zamienię się w niedźwiedzia
Gorzko Gorzko Sopot
Warsztaty z szukania dziury w całym
Warsztaty z szukania dziury w całym
Gorzko Gorzko Sopot
Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz
Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz
Gorzko Gorzko
Ona temu winna, ona temu winna, pocałować go powinna!
Ona temu winna, ona temu winna, pocałować go powinna!
Gorzko Gorzko Sopot
Od wódki rozum krótki
Od wódki rozum krótki
Gorzko Gorzko
Ach, co to będzie za ślub!
Ach, co to będzie za ślub!
Gorzko Gorzko Sopot
Czuj się! Jak milion dolarów
Czuj się! Jak milion dolarów
Gdansk, Poland
Wypiję litr Jagera i odlecę na Marsa
Wypiję litr Jagera i odlecę na Marsa
Gorzko Gorzko Sopot