Teresa Otulak - Seesaw @ Gdańska Galeria Miejska (Piwna 27/29, Gdansk, Poland), Gdańsk [od 2 sierpnia do 16 września]

Teresa Otulak - Seesaw


250
2
sie.
 
- 16
wrz.
19:30 - 19:00

 Strona wydarzenia
Gdańska Galeria Miejska (Piwna 27/29, Gdansk, Poland)
Piwna 27/29, 80-831 Gdansk, Poland
— for english version scroll down — Zapraszamy do GGM1 przy ul. Piwnej w czwartek 2 sierpnia o godz. 19.30 na wernisaż wystawy Teresy Otulak «Seesaw».
Wystawę będzie można oglądać od 03.08. do 16.09.2018, od wtorku do niedzieli od 12.00 do 19.00. Wstęp bezpłatny

Artystka: Teresa Otulak
Kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak
Identyfikacja graficzna: Marcel Kaczmarek

«Seesaw»

Dziewięć sekund skupienia złotej rybki

«W widzeniu chodzi o coś więcej niż przebywanie w miejscu, z którego można patrzeć.»
Nicholas Mirzoeff

Tuż po przebudzeniu codzienność wyłania kolejne wyobrażenia doczesności. Umysł, wybudzając się, staje się plastyczny, zaczyna chłonąć jak gąbka doznania zmysłowe, stopniowo przeobraża się w siedlisko zainfekowane przez ich nadmiar. Wchodzimy w stan zagęszczenia.
Odsłaniając dalsze powidoki szarości, dobrze jest znaleźć czas na przeciwwagę, odzyskanie balansu. Dążąc do uspokojenia wnętrza, relaksu w ciszy, pełnego poddania się ziemskiej powłoce, gdy rozum staje się pasywny, wolny od wewnętrznych więzów i ograniczeń – zaczynasz doświadczać.

Szukając wyciszenia, sytuujesz ciało w laboratoryjnie białej przestrzeni, dobrze skrojonej. Oczyszczonej ze znaczeń, utrzymującej swoją neutralność. Światło miękko układa się we wnętrzu, skrywając miejsce swego pochodzenia. Odarty ze znaczeń, zmieniasz położenie. U progu czeka na Ciebie obiekt, punkt wyjścia do wybudowania przestrzeni; wzniesionej po to, aby obiekt mógł w jej wnętrzu wybrzmieć. Relacja obiektu i przestrzeni odzwierciedla tę opisaną przez Sigrfieda Giediona słowami: «architektura zbliża się do rzeźby, a rzeźba zbliża się do architektury.» Wypowiedź równie trafnie obrazuje proces myślenia Teresy Otulak. W okamgnieniu zmieniasz miejsce; gdy jeden koniec idzie w górę, drugi naprzemiennie opada. Tak działa mechanizm seesaw, składający się z belki i podparcia. Aby znaleźć w nim balans, należy przyswoić zasadę jego działania. Wówczas przeszkoda przeistacza się w przyjemność.

Instalacja «Seesaw» wprowadza w poszerzone pole rzeźby, gdzie mierzymy się z własnymi wyobrażeniami. Doświadczamy jej jako wrażenia zmysłowego. Usytuowanie i sama forma figury «Seesaw» niemal zmuszają odbiorcę do konfrontacji. Wprawiając w stan dezorientacji, świadomie rezygnując z nadciśnienia treści.
Otulak podejmuje w pracy próbę przewartościowania przestrzeni nad sztuką i wokół sztuki, a tym samym poddaje pod rozwagę mechanizmy jej funkcjonowania.

— Teresa Otulak (ur. w 1992 roku w Szczecinku)
Absolwentka multimediów na Akademii Sztuki w Szczecinie. Tworzy prace wideo, obiekty i instalacje. W swojej twórczości porusza tematy związane z kondycją współczesnego człowieka i mechanizmami jego funkcjonowania. W pracach wykorzystuje język architektury.
Laureatka Najlepszych Dyplomów ASP w Gdańsku (2017), Festiwalu Młode Wilki (2015) i Szczecin European Film Festival (2014), finalistka 15. Artystycznej Podróży Hestii. Jej prace prezentowane były m.in. w Superstudio Più w Mediolanie (2017), Zonie Sztuki Aktualnej w Szczecinie (2016), rk Galerie w Berlinie (2016), Muzeum Narodowym w Szczecinie (2013).
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016).

— Indywidualna wystawa «Seesaw» Teresy Otulak jest nagrodą Gdańskiej Galerii Miejskiej w konkursie Najlepsze Dyplomy 2017, organizowanym przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku
(Najlepsze Dyplomy ASP 2018 — wernisaż wystawy)

ENG

Seesaw

The Nine-Second Attention Span of a Goldfish

„There is more to seeing than being in a place from which one can look”.
Nicholas Mirzoeff

The moment you wake up, reality begins to reveal a series of imagined visions of earthly life. Emerging out of dream, the mind becomes pliable, it begins to soak up sensations like a sponge, gradually transforming into a habitat infested by their excess. You enter the state of density.
As you unveil further afterimages of greyness, it is good to find time for a counterpoint, to regain one’s balance. Striving to calm your inner self down, to relax in silence, to become fully present on the surface of the Earth, when the mind becomes passive and free from inner bounds and limitations – that’s when you begin to experience.

Seeking tranquility, you situate your body in a well-crafted white laboratory space. Purged of meanings, constantly neutral. Light softly fills the interior, concealing its own source. Devoid of meanings, you change your position.
What awaits you at the threshold is an object, a point of departure to building a space – created for the object to resonate in its interior. The relation between object and space reflects that which Sigfried Giedion described when he wrote: “architecture approaches sculpture, and sculpture approaches architecture”. This statement is also an apt characterisation of Teresa Otulak’s thought process. You change your position in no time; when one end goes up, the other falls down at the same time. That’s how the Seesaw mechanism works, formed of a beam and a support. In order to find balance, you need to absorb its working principle. That’s when an obstacle transforms into pleasure.

The installation Seesaw leads us into an expanded field of sculpture, where we confront our own imagination. We experience it as a sensual impression. The location and the sheer form of Seesaw
compel the viewer to engage in a confrontation. They induce a state of disorientation, consciously rejecting the excess of content.
Otulak’s work marks an attempt to revisit the space above art and around art, and thereby ushers in a reflection on its mechanisms.

— Teresa Otulak – b. 1992 in Szczecinek. Graduate in multimedia from the Academy of Art in Szczecin. Creates video works, objects and installations, addressing topics related to the condition of the contemporary human being and the mechanisms according to which they function. Her works tap into the language of architecture.
Awarded in the Best Diplomas of the Academy of Fine Arts in Gdańsk competition (2017), Młode Wilki Festival (2015) and Szczecin European Film Festival (2014), shortlisted for the 15th Hestia Artistic Journey competition. Her works have been presented at Superstudio Più in Milan (2017), Zona Sztuki Aktualnej in Szczecin (2016), rk Galerie in Berlin (2016), National Museum in Szczecin (2013), among other venues.
Holder of a scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage (2016).

— Teresa Otulak’s individual exhibition Seesaw is an award of the Gdańsk City Gallery in the Best Diplomas 2017 competition organised by the Academy of Fine Arts in Gdańsk.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

W 2018 będę pił więcej alkoholu niż w 2017
W 2018 będę pił więcej alkoholu niż w 2017
Cooltura Chmielna 101
Wyjdziesz za mnie?
Wyjdziesz za mnie?
Gorzko Gorzko Sopot
Zawsze z Tobą chciałbym być!
Zawsze z Tobą chciałbym być!
Gorzko Gorzko Sopot
W przyszłym roku będę o rok starszy
W przyszłym roku będę o rok starszy
Gorzko Gorzko Sopot
Na świat patrzeć przez różowe okulary
Na świat patrzeć przez różowe okulary
Gorzko Gorzko Sopot
Ślubuję Ci miłość, wierność i, że Cię nie opuszczę
Ślubuję Ci miłość, wierność i, że Cię nie opuszczę
Gorzko Gorzko Sopot
Ze mną się nie napijesz?
Ze mną się nie napijesz?
Gorzko Gorzko Sopot
Maluma w Polsce!
Maluma w Polsce!
ERGO ARENA
Polska vs. Czechy
Polska vs. Czechy
Stadion Energa Gdańsk
Andrea Bocelli - Koncert w Gdańsku
Andrea Bocelli - Koncert w Gdańsku
ERGO ARENA