Angelika Fojtuch. Warstwy Dzieła Nieobecności @ Gdańska Galeria Miejska (ul. Powroźnicza 13/15, Gdansk, Poland), Gdańsk [od 7 września do 14 października]

Angelika Fojtuch. Warstwy Dzieła Nieobecności


227
7
wrz.
 
- 14
paź.
19:00 - 19:00

 Strona wydarzenia
Gdańska Galeria Miejska (ul. Powroźnicza 13/15, Gdansk, Poland)
ul. Powroźnicza 13/15, 80-283 Gdansk, Poland
Zapraszamy do GGM2 przy ul. Powroźniczej w piątek 7 września o godz. 19.00 na wernisaż wystawy Angeliki Fojtuch «Warstwy Dzieła Nieobecności».
Wystawę będzie można oglądać od 08.09. do 14.10.2018, od wtorku do niedzieli od 12.00 do 19.00. Wstęp bezpłatny

Podczas wernisażu w GGM2 Angelika Fojtuch wykona performans.

Artystka: Angelika Fojtuch
Kuratorka: Maria Sasin
Koordynator: Andrzej Zagrobelny

— for english version scroll down — «Dokumentacja artystyczna bywa jednostronna, choć jej przedmiotem był zawsze jakiś autentyczny kontakt, dwustronny dialog, nawiązana relacja, czasami trwalszy związek… osób, ciał, gestów… Bliskość bez retorycznych chwytów, fałszywych tonów, wymuszonych póz, choć często arbitralnie prowokowana, jednak radykalnie szczera i odpowiedzialna.
Twarzą w twarz, uważnie, w skupieniu, bez znieczulenia i bez kompromisów.
Bliskość dziecięco naiwna, a zarazem odarta ze złudzeń i rozpaczliwa. Niekiedy w spazmie, częściej w milczeniu. Dotyka… Choć czasem jedynie muska, to czasem też rani…
Przyleganie życia i sztuki Angeliki Fojtuch jest ścisłe.»

Hubert Bilewicz (Katalog. «Angelika Fojtuch Transparency», 2013)

Wystawa w Gdańskiej Galerii Miejskiej «Angelika Fojtuch. Warstwy dzieła nieobecności» to przekrojowa, retrospektywna prezentacja twórczości artystki — performerki, obejmująca przestrzeń ostatnich piętnastu lat. Jest to pierwsza w Polsce retrospektywa artystki, druga po wystawie w Mönchengladbach w 2013 roku.

Wątek przewodni ekspozycji stanowi wielowymiarowość sztuki performance, problematyka społecznego i intymnego charakteru postawy twórczej Angeliki Fojtuch, jej niepokorna wrażliwość na otaczającą rzeczywistość oraz podjęta przez artystkę eksperymentalna gra z definicji niedoskonałą formą dokumentacji performance i jej quasi-użytkowego przeznaczenia.

Pokazujemy szesnaście filmów i ok. dziesięć prac wykonanych w różnorodnych technikach. Będą to zarówno dzieła z wczesnego okresu twórczości Fojtuch, jak np. seria performance dokamerowych Mamix, onitoja, lubię bawić się lalą, czy działania w historycznej już dzisiaj Modelarni, na terenie Stoczni Gdańskiej: performance Twoja, z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi i Solidarity — akcja, którą artystka pożegnała halę stoczni, dzień przed jej wyburzeniem. Przybliżymy również zapisy performance, które Fojtuch stworzyła w dalekich zakątkach świata, między innymi w Singapurze, Chile czy Republice Dominikańskiej jak i ostatnie jej realizacje związane z założoną przez nią przestrzenią wystawienniczą GATE art zone w Düsseldorf.

Sama artystka tak pisze o swojej wystawie: «Osią czytania wystawy są tytułowe warstwy performance, warstwy obecności, warstwy życia, warstwy umierania, następujące po sobie linearnie, które konceptualnie spinam klamrą nieobecności. Nieobecność wynika z doświadczenia absolutnej, ostatecznej formy performance. Performance jest radykalnym, niezawodnie przezroczystym i niezobowiązującym środkiem komunikacji. Ostatnim, który pozostaje, gdy wszystkie inne zawodzą.»

— Angelika Fojtuch
Artystka, performerka, rzeźbiarka, edukatorka, autorka mobilnych projektów międzynarodowej wymiany artystycznej. Kuratorka i inicjatorka GATE art zone – artspace Düsseldorf.
Urodziła się 16 grudnia 1978 roku w Gdyni.

Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie w 2005 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem, a w latach 2011-2013 pracowała jako nauczyciel akademicki w Katedrze Intermediów. Studia doktorskie realizuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Współzałożycielka warsztatowego forum sztuki performance PORT PERFORMANCE (2006-08).

Laureatka Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców (2003) oraz Wilberz-Stiftung Stypendium Miasta Mönchengladbach (2013).
Uczestniczka wielu programów rezydencyjnych i grantowych m.in. Herzl Mirage, The Polish Year in Israel (2007), apollonia Creative Europe Programme of the European Union, Strasbourg (2015), Kulturamt der Landeshauptstadt Düsseldorf (2017-18).
Członkini Internationale Künstler Gremium (IKG).

Jej prace kolekcjonowane są w polskich oraz zagranicznych instytucjach publicznych i prywatnych m.in. Muzeum Sztuki Łódź, re.act.feminism a performing archive Berlin.

Wybrane prezentacje artystyczne:
Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku, Muzeum Sztuki, Łódź
Another Place/Another Space/Together, Quadriennale 2014, Düsseldorf
9Live Action, Konsthall, Göteborgs
re.act.feminism#2 — a performing archive, Museum of Contemporary Art, Roskilde
Fundacio Antoni Tapies, Barcelona
Future of Imagination‘8, Goodman Arts Center, Singapore
Gallery lokal_30, NADA Art Fair, Miami
PRAXIS The 2nd Biennale of Contemporary Art, State Museum, Thessaloniki
Transit, The 2nd Biennale of Young Art, MMOMA, Moscow

— ENGLISH — «Artistic documentation happens to be biased, though its subject has always been based on some sort of genuine contact, bilateral dialogue, an established relationship, sometimes a long-lasting one… between people, bodies, gestures…
This closeness devoid of rhetorical tricks, false tones, affected poses, though often arbitrarily provoked, is nonetheless radically honest and responsible. Encountered face to face, carefully, intently, without anesthesia and without compromise. A childishly naive closeness, yet stripped of illusions and desperate. Sobbing at times, though more often silent. Touching… At times it only brushes, at times it hurts…
Angelika Fojtuch’s life and art fit tightly together.»

Hubert Bilewicz (Catalogue, «Angelika Fojtuch. Transparency», 2013)

The exhibition «Angelika Fojtuch. Layers of the Work of Absence»
at the Gdańsk City Gallery is a comprehensive retrospective presentation of the work of this artist-performer from the last 15 years. It is the first such retrospective show in Poland, and the second one after the exhibition in Mönchengladbach in 2013.

The show revolves around the multidimensionality of performance art, the questions of the social and intimate character of Angelika Fojtuch’s creative approach, her rebellious sensitivity to the surrounding reality and the artist’s experimental game with the necessarily imperfect form of performance documentation and its quasi-utilitarian function.

The exhibition comprises sixteen films and around ten works created using various techniques. The pieces originate both from the early period of Fojtuch’s practice, such as the performance-for-camera series Mamix, Onitoja, I Like Playing with a Doll, and the projects at the now historical Modelarnia space on the premises of the Gdańsk Shipyard: the performance Yours from the collection of the Muzeum Sztuki in Łódź, and Solidarity – the action with which the artist bid farewell to the shipyard hall on the eve of its demolition. The show also features footage of Fojtuch’s performances in the remote corners of the world, such as Singapore, Chile and the Dominican Republic, as well as her most recent projects created at her exhibition space GATE art zone in Düsseldorf.

The artist comments on her exhibition: The show can be explored along the axis of the eponymous layers of performance, layers of presence, layers of life, layers of dying, which occur in a linear fashion, one after another, and which I situate within the conceptual brackets of absence. Absence stems from the experience of the absolute and ultimate form of performance. Performance is a radical, reliably transparent and casual means of communication. The only such means that remains after everything else has failed us.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

W 2018 będę pił więcej alkoholu niż w 2017
W 2018 będę pił więcej alkoholu niż w 2017
Cooltura Chmielna 101
Warsztaty z szukania dziury w całym
Warsztaty z szukania dziury w całym
Gorzko Gorzko Sopot
Wypiję litr Jagera i odlecę na Marsa
Wypiję litr Jagera i odlecę na Marsa
Gorzko Gorzko Sopot
Uratuję tonącą niewiastę niczym David Hasselhoff
Uratuję tonącą niewiastę niczym David Hasselhoff
Gorzko Gorzko Sopot
Ona temu winna, ona temu winna, pocałować go powinna!
Ona temu winna, ona temu winna, pocałować go powinna!
Gorzko Gorzko Sopot
Maluma w Polsce!
Maluma w Polsce!
ERGO ARENA
Żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje!
Żono moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje!
Gorzko Gorzko Sopot
Zrobię prawo jazdy w 2018!
Zrobię prawo jazdy w 2018!
Goauto nauka jazdy
SOLD OUT! Nosowska na tłusto 26.10 Gdańsk Stary Maneż
SOLD OUT! Nosowska na tłusto 26.10 Gdańsk Stary Maneż
Stary Maneż