Centrum Peryferii - The Centrer of Periphery @ Gdanska Galeria Guntera Grassa, Gdańsk [od 4 października do 25 listopada]

Centrum Peryferii - The Centrer of Periphery


157
4
paź.
 
- 25
lis.
19:00 - 19:00

 Strona wydarzenia
Gdanska Galeria Guntera Grassa
Szeroka 34/35, 36, 37 · Grobla I 1/2, 80-825 Gdansk, Poland
Zapraszamy do Gdańska Galeria Miejska (4G) przy ul. Szerokiej w czwartek 4 października o godz. 19.00 na wernisaż wystawy artystów z Žitnjak Ateliers w Zagrzebiu.
Wystawę będzie można oglądać od 05.10 do 25.11.2018, od wtorku do niedzieli od 12.00 do 19.00. Wstęp bezpłatny

Artyści/Artists: Boris Cvjetanović, Hamo Čavrk, Boris Greiner, Alem Korkut, Kata Mijatović, Hrvoje Mitrov, Zoran Pavelić, Predrag Pavić, Vesna Pokas, Frane Rogić, Mirjana Vodopija, Vlasta Žanić
Koordynacja/Coordination: Galerija AŽ: Alem Korkut i Kata Mijatović, 4G: Marta Wróblewska

— FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN — "Žitnjak Ateliers" działa w Zagrzebiu od 2004 roku i skupia artystów, którzy korzystają z pracowni znajdujących się wewnątrz kompleksu byłej szkoły podstawowej Žitnjak. Galeria AŽ została powołana w 2005 roku jako integralny element tej struktury z przeznaczeniem pod wystawy o różnorodnej tematyce. Dotychczas zorganizowano tam około stu pokazów oraz innych wydarzeń kulturalnych. Od 2007 roku, Žitnjak Ateliers bierze udział w Międzynarodowym Programie Wymiany Artystycznej Zagrzeb-Düsseldorf. Wysokiej jakości program artystyczny zapewnił Galerii AŽ w 2010 roku wpis na listę najbardziej cenionych przestrzeni wystawienniczych w Republice Chorwacji.

Założenia programowe Galerii AŽ opierają się na koncepcji peryferyjności jako wyznacznika lokalizacji, wyborów artystycznych lub idei. Przesłanie to zostało po raz pierwszy zilustrowane w nieco żartobliwej formie przez Zorana Pavelić’a, kiedy napisał «Centrum peryferii» dużymi białymi literami na fasadzie budynku. W swoich pracach/wystawach/projektach, we własny niepowtarzalny sposób, artyści problematyzują właśnie ten konkretny aspekt życia i działalności artystycznej, odnosząc się bardziej lub mniej bezpośrednio do położenia samej Galerii.

Do tej pory Galeria AŽ zaprezentowała wystawy większości najbardziej znanych artystów reprezentujących współczesną sztukę chorwacką. Wyjątkowa pozycja, którą Žitnjak zajmuje na współczesnej scenie artystycznej Chorwacji wynika z faktu, że oprócz dynamicznego programu galerii, członkowie organizacji jednocześnie pozostają aktywni jako autorzy niezależni. Praca z różnorodnymi mediami (wśród nich m.in.: rzeźba, malarstwo, fotografia i grafika) w ramach rezydencji artystycznych otwiera liczne możliwości współpracy, począwszy od wymiany wystaw i warsztatów, a skończywszy na pobytach rezydencyjnych.

Obserwując wspomnianą różnorodność z perspektywy wspólnie zajmowanego budynku, który w swojej przeszłości jako szkoła podstawowa miał na celu kształcić dzieci wedle powszechnie uznawanego wzorca, moglibyśmy powiedzieć, że daje on w swoim drugim wcieleniu świadectwo zupełnie odmiennej koncepcji. Jest ona logiczna, ponieważ współczesna twórczość artystyczna, produkująca postmodernistyczne wyroby w postindustrialnym środowisku, nie może być oparta na pojedynczej linii montażowej, a zwłaszcza na jednorodnych mechanizmach mentalnych. W związku z powyższym, trudno jest określić jednorodny kierunek, linię rozwoju czy wspólny mianownik jakiegokolwiek rodzaju, który gromadziłby w ramach tego samego toru tematycznie i stylistyczne rozproszoną społeczność.

Tak i gdańska prezentacja nie posiada ani koncepcyjnego ani programowego zarysu, a zamiast tego raczej przybiera format wystawy grupy reprezentatywnej, dostarczając wgląd w poszczególne dzieła grupy indywidualnych autorów.

-ENGLISH-
Opening: 4th of October 2018, Thursday at 7.00p.m.
Exhibition: 04.09. — 25.11.2018
Place: Günter Grass Gallery in Gdańsk (4G), Szeroka street 37

Art organisation Žitnjak Ateliers was founded in 2004 by the artists who use the ateliers within the complex of former Žitnjak Primary School; the facility was repurposed by the City of Zagreb as ateliers and was given to the artists in 2003.

In 2005, AŽ Gallery was founded as part of the Atelier as a multipurpose exhibition space in which approximately one hundred exhibitions and other cultural events have been organised to-date. From 2007 onwards, Žitnjak Ateliers have participated in the Zagreb-Düsseldorf International Art Exchange Programme. Due to its high-quality programme, in 2010 AŽ Gallery was included in the list of reputable exhibition spaces of the Republic of Croatia.

Even though the programme concept is not strictly determined in advance, the programmatic determinants of AŽ Gallery have been formed around the concept of peripherality as a location determinant or as the artistic choice or assignation. This was wittily concretised by Zoran Pavelić when he wrote Centre of the Periphery in large white letters on the gallery’s façade. In their works/exhibitions/projects, in their own unique manner, the artists also problematise exactly this aspect of artistic life and activity by reacting directly or more broadly to the location of the Gallery.

Most of the leading names of Croatian contemporary visual arts scene have hitherto participated in the exhibition programme of AŽ Gallery. The unique position held by Žitnjak on the Croatian contemporary scene – which is based on the fact that, save for the dynamic gallery programme, the community members equally convincingly present themselves as independent authors – has been recently consolidated by the opening of a newly-furnished residential space. The specificity of the situation at Žitnjak, characterised by different media orientations of atelier users (among them sculpture, painting, photography and printing) – provides the residential programme with a prospective processual aspect alongside the gallery dimension, which opens up various possibilities of collaboration, from exhibition exchange and workshops to one-month residencies.

When observing this diversity from the perspective of the domicile building – which, in its past life as a primary school had the objective to shape children according to a well-established pattern – we could say that the building in its second incarnation bears witness to an entirely different concept. It is a logical one since the present artistic manufactory, which produces postmodern goods in post-industrial surroundings, cannot possibly have a single assembly line, and especially not unison mental mechanisms. Therefore, it is difficult to determine a common direction, development line or any kind of denominator that would keep the thematically and stylistically dispersed folk on the same track.

From this follows that the Gdańsk presentation does not have a conceptual or programmatic framework, but rather assumes the format of a review group exhibition, thus providing insight into individual authorial oeuvres.

a-z.hr
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.
1
Organizatorowi wydarzenia

Informacja o Twoim wydarzeniu została znaleziona w sieci Facebook i opublikowana bez zmian vprzez jej API.

Jeżeli jesteś organizatorem tego wydarzeniu, masz następne możliwości:

W tej chwili masz możliwość synchronizować informację na stronie internetowej z informacją na stronie Facebook (facebook.com/events/325950744819565/).

Nie chcesz żeby wydarzenie było opublikowane na naszej stronie internetowej? Napisz nam o tym i usuniemy go w najkrótszym terminie.

Masz pytania? Wszelkie sugestie?
Skorzystaj z formy komunikatu zwrotnego.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

Kurs odkręcania wody w kranie
Kurs odkręcania wody w kranie
Gorzko Gorzko Sopot
Chłopak z gitarą byłby dla mnie parą
Chłopak z gitarą byłby dla mnie parą
Gorzko Gorzko Sopot
Boję się, że Reni Jusis kiedyś mnie znajdzie
Boję się, że Reni Jusis kiedyś mnie znajdzie
Gorzko Gorzko Gdańsk
Weź mnie za rękę, a potem za żonę
Weź mnie za rękę, a potem za żonę
Gorzko Gorzko Gdańsk
Bawmy się tak jakby jutra miało nie być
Bawmy się tak jakby jutra miało nie być
Gorzko Gorzko Gdańsk
Napiłbym się z Tobą wódki dziś
Napiłbym się z Tobą wódki dziś
Gorzko Gorzko Sopot
Biorę ślub w 2019 r.
Biorę ślub w 2019 r.
Gorzko Gorzko Sopot
Na co komu dziś wczorajsza miłość?
Na co komu dziś wczorajsza miłość?
Gorzko Gorzko Gdańsk
3 marca wybieram Panią Prezydent dla Gdańska
3 marca wybieram Panią Prezydent dla Gdańska
Gdansk, Poland
Kolejny rok mija, a ja wciąż niczyja
Kolejny rok mija, a ja wciąż niczyja
Gorzko Gorzko Sopot
Najbardziej popularne wydarzenia w Twojej liście aktualności!