Tajemnice okaleczonego soma i psyche @ Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin, Gdańsk [od 15 do 17 lutego]

Tajemnice okaleczonego soma i psyche


105
15 - 17
lutego
15:30 - 18:30

 Strona wydarzenia
Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin
3 Maja 57b/4, 81-743 Sopot, Poland
Tajemnice okaleczonego soma i psyche – zachowania autoagresywne, kompleksowy model pomocy"

Prowadzący szkolenie:
dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego).

Charakter i zakres szkolenia
Autoagresja jest zjawiskiem wielomodalnym, prawie interdyscyplinarnym, wobec którego określenie wyraźnych granic nie jest zupełnie oczywiste. Obejmuje zachowania nadmiarowe jak również zaniedbywanie pewnych zachowań, działania akceptowane społecznie (treningi fizyczne powodujące deformacje ciała) jak również zachowania jednoznacznie w sferze społecznej poddawane negacji. Z całą pewnością obserwujemy zwiększanie się liczby zachowań autoagresywnych, szczególnie w populacji młodzieżowej. Profesjonaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą przywiązują obecnie coraz większą wagę do zjawisk samookaleczania się, nadużycia leków, myśli i zamiarów samobójczych. Wszystko to budzi niepokój, niepewność, wikła emocjonalnie i jest jednym z najtrudniejszych zagadnień dla osób pomagających.
Tematyka warsztatu obejmie zagadnienia diagnostyczne, budowanie sieci wsparcia (z ważnym pytaniem – kiedy odesłać do psychiatry/sugerować hospitalizację psychiatryczną), metody pracy z osobami przejawiającymi zachowania autoagresywne.

Forma zajęć
Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium, wzbogaconego elementami pracy warsztatowej i audiowizualnej.

Program szkolenia
Autoagresja – rodzaje zachowań autoagresywnych, problemy definicyjne (samouszkodzenie), skala zjawiska.
Próby rozumienia zachowań autoagresywnych – autoagresja a przywiązanie, regulacja uczuć, obraz Ja, doświadczenia traumatyczne.
Autoagresja a próba samobójcza – różnicowanie. Zachowania autoagresywne jako prekursor zachowań suicydalnych.
Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań autoagresywnych.
Wywiad w kierunku autoagresji; jak rozmawiać.
Zachowania autoagresywne a rodzina. Samouszkodzenie jako sygnał skierowany do osób znaczących.
Postępowanie terapeutyczne w pracy z osobami autoagresywnymi.
Zasady bezpieczeństwa w pracy z osobami autoagresywnymi – informowanie rodziny, konstruowanie sieci wsparcia, tajemnica kontaktu terapeutycznego; zagadnienia prawne i dylematy etyczne.
Autoagresja w „szczególnych” populacjach – osoby upośledzone, z poważnymi zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami ze spektrum całościowych zaburzeń rozwojowych (m. in. autyzm), autoagresja wczesnodziecięca.
Regulacja uczuć osoby pomagającej w relacji z pacjentem podejmującym zachowania autoagresywne. Obciążenia wynikające z relacji terapeutycznej – przeniesienie/przeciwprzeniesienie.
Superwizja grupowa – jako forma uzyskiwania wsparcia – zajęcia praktyczne.
Studium przypadków.

Termin szkolenia
15,16,17 lutego 2019 r.
Dwudniowa sesja obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Piątek 15:30 – 19:00
Sobota 9:00 do 19:00
Niedziela 9:00 – 19:00

Koszt szkolenia
650 PLN

Pełen opis i karta zgłoszeniowa: https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-44/
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.
9
Organizatorowi wydarzenia

Informacja o Twoim wydarzeniu została znaleziona w sieci Facebook i opublikowana bez zmian vprzez jej API.

Jeżeli jesteś organizatorem tego wydarzeniu, masz następne możliwości:

W tej chwili masz możliwość synchronizować informację na stronie internetowej z informacją na stronie Facebook (facebook.com/events/1983641345038889/).

Nie chcesz żeby wydarzenie było opublikowane na naszej stronie internetowej? Napisz nam o tym i usuniemy go w najkrótszym terminie.

Masz pytania? Wszelkie sugestie?
Skorzystaj z formy komunikatu zwrotnego.

Nadchodzące wydarzenia @ Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin:

Problemy rozwojowe dzieci
Problemy rozwojowe dzieci
Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin
Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej
Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej
Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin
Psychoterapia osób doświadczających przemocy
Psychoterapia osób doświadczających przemocy
Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin
Terapia lęku
Terapia lęku
Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin
Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej
Rodzina wieloproblemowa z perspektywy klinicznej
Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

Kurs odkręcania wody w kranie
Kurs odkręcania wody w kranie
Gorzko Gorzko Sopot
Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal
Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal
Gorzko Gorzko Sopot
Jeśli po wyjściu z Ikei wciąż ją kochasz, to ta jedyna
Jeśli po wyjściu z Ikei wciąż ją kochasz, to ta jedyna
Gorzko Gorzko Gdańsk
Hodujemy dziki !
Hodujemy dziki !
Baltic Gym Sopot
Boję się, że Reni Jusis kiedyś mnie znajdzie
Boję się, że Reni Jusis kiedyś mnie znajdzie
Gorzko Gorzko Gdańsk
Weź mnie za rękę, a potem za żonę
Weź mnie za rękę, a potem za żonę
Gorzko Gorzko Gdańsk
Bawmy się tak jakby jutra miało nie być
Bawmy się tak jakby jutra miało nie być
Gorzko Gorzko Gdańsk
Napiłbym się z Tobą wódki dziś
Napiłbym się z Tobą wódki dziś
Gorzko Gorzko Sopot
Juwenalia Gdańskie 2019
Juwenalia Gdańskie 2019
Gdansk, Poland
Pijąc należy znać swoją miarę, bo można wypić za mało
Pijąc należy znać swoją miarę, bo można wypić za mało
Gorzko Gorzko Gdańsk
Najbardziej popularne wydarzenia w Twojej liście aktualności!