Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne @ Focus Premium Gdańsk, Gdańsk [od 1 do 3 marca]

Skoliozy - diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne


16
1 - 3
marca
09:00 - 16:00

 Strona wydarzenia
Focus Premium Gdańsk
NAD STAWEM 5, 80-454 Gdansk, Poland
Gdańsk 1-3.03.2019
Cena szkolenia: 1300 PLN

Instruktor: dr n.med. Piotr Kwiatkowski
I dzień 9:00-18:00, II dzień 8:30-18:00, III dzień 8:30-15:00
Kurs jest przeznaczony dla fizjoterapeutów (licencjat, magister lub technik fizjoterapii)

Kurs posiada akredytację PTF (koszt akredytacji 50 zł na rzecz PTF płatne w dniu kursu)

Kurs zawiera 28 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych. Szkolenie jest przeznaczone dla fizjoterapeutów (licencjat, magister lub technik fizjoterapii). Na kursie uczymy się mechanizmów powstawania skoliozy, biomechaniki skoliozy, diagnozowania zaburzeń funkcjonalnych i postępowania fizjoterapeutycznego u osób z postawą skoliotyczną i skoliozą. Ponadto uczymy się praktycznego wykonywania pozycji hiperkorekcyjnych, rozciągania przykurczonych grup mięśniowo-powięziowych, mobilizacji, derotacji kręgosłupa, asymetrycznego i funkcjonalnego wzmacniania osłabionych mięśni. Uczymy się odtwarzania nowych korekcyjnych wzorców postawy w różnych pozycjach oraz ich stabilizowania. Na kursie uczymy się jak fizjoterapeuta może pracować z osobą z postawą skoliotyczną i z osobą ze skoliozą i jakie ćwiczenia może taka osoba wykonywać sama lub z drugą osobą w domu. Uczestnik kursu otrzymuje skrypt z podstawowymi informacjami na temat skoliozy, opisem technik i pozycji prezentowanych na kursie.

Ogólna wiedza o skoliozie

Definicja skoliozy przyjęta przez Scoliosis Research Society mówi, że skoliozą jest boczne wygięcie kręgosłupa z rotacją kręgów, którego kąt wygięcia na radiogramie wynosi co najmniej 10° mierzonego wg Cobba. Dlatego właśnie, gdy skrzywienie kręgosłupa przekroczy wartość kątową 10° mierzoną wg Cobba dopiero wtedy możemy mówić o «prawdziwej» skoliozie. Jeśli wygięcie kręgosłupa będzie poniżej 10° – to wtedy mamy do czynienia z wadą postawy określaną często jako postawa skoliotyczna.

Skolioza to trójpłaszczyznowe zniekształcenie kręgosłupa, które charakteryzuje się; wygięciem kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej, zmianami wielkości krzywizn fizjologicznych w płaszczyźnie strzałkowej, rotacją kręgów w płaszczyźnie poprzecznej, oraz torsją kręgu.

Charakterystyczne zaburzenia występujące u osób ze skoliozą:

Zmniejszenie fizjologicznej kifozy piersiowej — u większości osób ze skoliozą idiopatyczną jednym z pierwszych symptomów powstania skoliozy jest zmniejszenie, spłycenie kifozy piersiowej, plecy stają się płaskie. Plecy płaskie zmniejszają wytrzymałość kręgosłupa co w dalszej konsekwencji może predysponować do powstawania bocznego wygięcia kręgosłupa.

Rotacja kręgu — w płaszczyźnie poprzecznej dochodzi do rotacji kręgów najsilniej wyrażonej w obrębie szczytu skrzywienia.

Torsja kręgu — są to zmiany w budowie anatomicznej kręgu powstałe na skutek nierównomiernego działania sił osiowych nacisku i pociągania przez mięśnie i więzadła.

Garb żebrowy — wskutek rotacji kręgów żebra po stronie wypukłej skrzywienia wypychane do tyłu tworzą garb żebrowy. Rozmiary garbu żebrowego związane są w głównej mierze z wielkością rotacji osiowej kręgosłupa, w mniejszym stopniu z wygięciem bocznym.

Garb piersiowy – wskutek rotacji kręgów żebra strony wklęsłej skrzywienia wypychane do przodu tworzą garb piersiowy.

Asymetryczne ustawienie łopatek — deformacja klatki piersiowej powoduje asymetryczne ustawienie łopatek w płaszczyźnie czołowej, poprzecznej i strzałkowej.

Wał lędźwiowy -Jest on wytworzony przez zrotowane kręgi odcinka lędźwiowego, których wyrostki poprzeczne wypukłej strony skrzywienia wypychając masę mięśniową «prostownika grzbietu» do tyłu.

Trójkąt tali — wygładzenie lub pogłębienie «trójkąta» talii jest następstwem skrzywienia pierwotnego lub kompensacyjnego. U osoby ze skoliozą pojawia się uwypuklenie jednego biodra, co powoduje, że trójkąt talii po tej stronie jest pogłębiony i przesunięty ku górze do okolicy pachowej a po stronie wypukłości skrzywienia występuje wygładzenie trójkąta talii.

Miednica skośna – jest to wadliwe ustawienie miednicy w płaszczyźnie czołowej. Skośne ustawienie miednicy może być spowodowane różną długością strukturalną lub długością funkcjonalną kończyny dolnej.

Miednica skręcona — jest to wadliwe ustawienie miednicy w trzech płaszczyznach; płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i poprzecznej. U osób ze skręconą miednicą stosowanie wkładek wyrównujących pozorna różnicę długości między kończynami dolnymi jest przeciwwskazane.

Kompensacyjne ustawienie głowy i szyi — bardzo często głowa i szyja kompensacyjnie reagują na wygięcie kręgosłupa. Głowa pochyla się w jedna stronę, ale najczęściej rotuje się w stronę przeciwną.

1 dzień
09:00 — Rozpoczęcie kursu, sprawy organizacyjne
09:05–10:45 Część teoretyczna: ogólne wiadomości o skoliozach, objawy i przyczyny predysponujące do powstawania skoliozy. Patomechanika skolioz, określanie wartości kątowej skrzywienia, Test Rissera. Układ mięśniowy i więzadłowy kręgosłupa.
10:45 — 11:00 przerwa kawowa,
11:00-13:00 Część teoretyczna: charakterystyczne zaburzenia występujące u osoby ze skoliozą: mechanizm skośno-skrętnego ustawienia powierzchni stawowych w odcinku Th, rotacje kręgu, torsja kręgu, garb żebrowy i garb piersiowy, asymetryczne ustawienie łopatek, wał lędźwiowy, miednica skręcona, skośna, zmniejszenie fizjologicznej kifozy piersiowej, środek ciężkości ciała, obciążenia kończyn dolnych podczas stania.
13:00 — 13:30 przerwa obiadowa
13:30-15:00 Część praktyczna: badanie i diagnostyka osoby ze skoliozą, testy diagnostyczne.
15:00-15:45 Część praktyczna: prezentacja pozycji hiperkorekcyjnych w płaszczyźnie czołowej,
15:45-16:00 przerwa kawowa,
16:00-17:00 Część praktyczna: prezentacja pozycji hiperkorekcyjnych w płaszczyźnie strzałkowej i poprzeczne, kifotyzacja kręgosłupa,
17:00-17:30 Część praktyczna: praca ze stopą,
17:30-18:00 Część praktyczna: wpływ obręczy barkowej i biodrowej na kręgosłup.

2 dzień
8:30-10:15 Część praktyczna: asymetryczne ćwiczenia wydłużające u osób z jednołukowym, wygięciem kręgosłupa.
10:15-10:30 przerwa kawowa,
10:30-11:45 Część praktyczna: asymetryczne ćwiczenia skracające u osób z jednołukowym, wygięciem kręgosłupa.
11:45-12:00 przerwa kawowa,
12:00 -13:30 Część praktyczna: połączenie asymetrycznych ćwiczeń wydłużających i skracających u osób z jednołukowym, wygięciem kręgosłupa, ćwiczenie u osoby ze skoliozą w odcinku szyjnym.
13:30-14:00 przerwa obiadowa
14:00–15:45 Część praktyczna: techniki mięśniowo-powięziowe, masaż wydłużający, masaż funkcyjny u osób ze skoliozą.
15:45 – 16:00 przerwa kawowa
16:00-17:30 Część praktyczna: asymetryczne ćwiczenia rozciągające przykurczone mięśnie i grupy mięśniowo-powięziowe u osób ze skoliozą,

3 dzień
8:30 – 10:15 Część praktyczna: postępowanie fizjoterapeutyczne u osoby ze skoliozą dwułukową.
10:15 – 10:30 przerwa kawowa
10:30 – 12:00 Część praktyczna: mobilizacje kręgosłupa u osoby ze skoliozą.
12:00 – 13:00 praca w grupach do prezentacji zleconego przypadku osoby ze skoliozą
13:00 -14:30 Część praktyczna: prezentacje grupowe zleconego przypadku osoby ze skoliozą.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.
4
Organizatorowi wydarzenia

Informacja o Twoim wydarzeniu została znaleziona w sieci Facebook i opublikowana bez zmian vprzez jej API.

Jeżeli jesteś organizatorem tego wydarzeniu, masz następne możliwości:

W tej chwili masz możliwość synchronizować informację na stronie internetowej z informacją na stronie Facebook (facebook.com/events/349741925581676/).

Nie chcesz żeby wydarzenie było opublikowane na naszej stronie internetowej? Napisz nam o tym i usuniemy go w najkrótszym terminie.

Masz pytania? Wszelkie sugestie?
Skorzystaj z formy komunikatu zwrotnego.

Nadchodzące wydarzenia @ Focus Premium Gdańsk:

Wczesna rehabilitacja po udarze - dodatkowy termin
Wczesna rehabilitacja po udarze - dodatkowy termin
Focus Premium Gdańsk
Wczesna rehabilitacja po udarze
Wczesna rehabilitacja po udarze
Focus Premium Gdańsk

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Gdańsku :

Kurs odkręcania wody w kranie
Kurs odkręcania wody w kranie
Gorzko Gorzko Sopot
Chłopak z gitarą byłby dla mnie parą
Chłopak z gitarą byłby dla mnie parą
Gorzko Gorzko Sopot
Czy warto było szaleć tak?
Czy warto było szaleć tak?
Gorzko Gorzko Gdańsk
Boję się, że Reni Jusis kiedyś mnie znajdzie
Boję się, że Reni Jusis kiedyś mnie znajdzie
Gorzko Gorzko Gdańsk
Weź mnie za rękę, a potem za żonę
Weź mnie za rękę, a potem za żonę
Gorzko Gorzko Gdańsk
Bawmy się tak jakby jutra miało nie być
Bawmy się tak jakby jutra miało nie być
Gorzko Gorzko Gdańsk
Napiłbym się z Tobą wódki dziś
Napiłbym się z Tobą wódki dziś
Gorzko Gorzko Sopot
Biorę ślub w 2019 r.
Biorę ślub w 2019 r.
Gorzko Gorzko Sopot
Na co komu dziś wczorajsza miłość?
Na co komu dziś wczorajsza miłość?
Gorzko Gorzko Gdańsk
3 marca wybieram Panią Prezydent dla Gdańska
3 marca wybieram Panią Prezydent dla Gdańska
Gdansk, Poland
Najbardziej popularne wydarzenia w Twojej liście aktualności!